วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

เอกสาร ฝึกปฏิบัติเขียนแผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย (สังคมศึกษา)
PDF เอกสาร บทที่ 3 พัฒนาการและพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย สำหรับอ่านและทำแบบฝึกปฏิบัติ (จำนวน 13หน้า) http://www.2shared.com/document/XAU1jH8r/_3__13p.html


PDF เอกสารแบบฝึก และเอกสารอ่านประกอบ LOAD ตามลิงค์นี้ค่ะ

เอกสารแบบฝึก http://www.4shared.com/office/TDxClOfY/PDF_-170p_sc_.html 

เพิ่ม ช่องทาง LOAD ผ่าน 2shared ค่ะ http://www.2shared.com/document/BfOtFdu3/_1-4_S.html (4shared ก็โหลดได้ แต่ต้องสมัครสมาชิก ส่วน 2shared กำลังทดลองใช้ค่ะ)

และ แบบฝึกปฏิบัติ เฉพาะชุดที่ 4 (23หน้า)
http://www.2shared.com/document/gLJRwckL/_4_.html

เอกสารอ่านประกอบ (ชุดนี้ใครจะโหลดไปดูก่อนก็ได้  ในเทอม 1/2555 นี้ มีบางส่วนที่น่าจะต้องปรับค่ะ เช่น มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยตอนท้ายเล่ม / ต้องปรับใหม่)  
http://www.4shared.com/office/zh_RoI5s/PDF_2-54_sc_.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ทักษะ 3Rs x 8Cs คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑

  ทักษะ 3Rs x 8Cs คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ ที่มา : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2560). แผนการศึกษาแห่งชาต...