ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับ...
บล็อกนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นช่องทางเล็กๆ ในการสื่อสารข้อมูลและกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องและมีความสนใจทางด้านการศึกษาปฐมวัยที่เข้ามาเยี่ยมชม
-ผศ.ดร.ทิพจุฑา สุภิมารส สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ข่าว/ประกาศ

"รักษาสุขภาพกันนะคะ ดูแลตัวเอง ผู้คนและทุกสิ่งรอบๆตัวเราด้วย..."

วันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ตัวอย่างแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของเด็กขณะทำกิจกรรมศิลปะ


วิเคราะห์จากผลงานของน้องแก้ม อายุ 3 ปี 8 เดือน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น